Vad är överlåtelseskatt?

Överlåtelseskatt är en skatt som köparen av en fastighet, bostadsaktie eller andra värdepapper betalar. Skatten räknas från det skuldfria priset (försäljningspriset + bolagets lånedel av bostaden).

Överlåtelseskatteprocenten varierar beroende på vad du har köpt:

  • 2% då du köpt aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag

  • 4% då du köpt en fastighet eller tomt

  • 1,6% då du köpt aktier i andra än bostadsaktiebolag och fastighetsbolag

Överlåtelseskatten bör deklareras. När det gäller köpandet av aktier i ett bostadsaktiebolag eller fastighetsbolag bör skatten betalas 2 månader efter att man undertecknat köpekontraktet. Då det gäller fastigheter betalas skatten 6 månader efter att man har undertecknat köpekontraktet. 

Överlåtelseskatten är en personlig skatt, vilket innebär att varje köpare anmäler och betalar skatten på eget initiativ.

Om man köper en bostad via en fastighetsförmedlare (t.ex. via Blok) tar förmedlaren hand om överlåtelseskattedeklarationen och ger instruktioner gällande betalningen. Om man inte köper bostaden via en förmedlare är ansvaret på köparen att göra deklarationen och betala skatten.

De som köper bostad för första gången behöver inte betala överlåtelseskatt, men måste ändå göra en anmälan till skatteverket. Du behöver inte betala överlåtelseskatt om du uppfyller följande villkor:

  • Du är 18–39 år vid tidpunkten för köpet.

  • Du äger 50% eller mer av bostaden efter köpet.

  • Du köper bostaden som din stadigvarande bostad och flyttar in senast 6 månader efter köpet.

  • Du har inte vid tidpunkten för köpet eller tidigare ägt 50 % eller mer av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad.

Läs mer om överlåttelseskatten på skatteverkets webbsida.

Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för informationssyfte och är inte avsett att vara en guide. Materialet och informationen är aktuell dagen som artikeln publicerades och ger inga garantier för materialets noggrannhet, aktualitet eller fullständighet. Om du behöver råd gällande bostadsförsäljning, vänligen kontakta vår kundtjänst. Då det gäller skatterelaterade frågor, rekommenderar vi att du kontaktar skatteverket.

Hur mycket är din bostad värd?

+2%

Värdera din bostad och följ prisutveckligen med Prisvakten.

Något du ännu inte fått svar på?

Bli återuppringd av våra förmedlare.

    Viimeisimmät blogikirjoitukset