Layout > Hero Image > FAQ

Frågor och svar

Vad är Blok? Här hittar du svaren på de oftast förekommande frågorna om Blok.

Bli uppringd

Tjänster och prissättning

Blok är ett nytt mäklarkoncept som kombinerar de bästa aspekterna av en innovativ webbtjänst och en professionell fastighetsförmedlare. När du säljer din lägenhet på Blok sköter du visningen av din lägenhet själv och sparar i genomsnitt 6 000 euro i arvoden. Vi på Blok ger dig en värdering av bostaden, fotograferar av lägenheten, beställer och granskar relevant dokumentation, skapar bostadsannonsen, marknadsför objektet, levererar broschyrer och skyltning för visning, svarar på köparnas frågor, faciliterar budgivningen, förbereder köpebrevet och gör anmälningarna till husbolaget och skatteverket.

Med Blok Etsivä hjälper vi bostadsköpare att hitta deras drömbostad utanför den publika marknaden.

Blok är en registrerad bostadsförmedlingsfirma och vi har samma skyldigheter och ansvar som konventionella bostadsförmedlare.

Vi ansvarar för alla förberedelser inför bostadsförsäljningen. Vi ordnar fotograferingen, 3D-visningen och beställer de nödvändiga dokumenten.

Vi gör även annonsen och marknadsför bostaden så att köparna hittar fram till visningen. Inför visningen skickar vi ett stödpaket som innehåller allt det nödvändiga för att kunna hålla en professionell visning (broschyrer, skyltning, dokument etc.).

Visningen hålls av bostadens ägare men vi ger handledning i hur det lönar sig att gå till väga. Köparna kan lämna köpeanbud genom webbtjänsten och vi stöder både köparen och säljaren genom hela försäljningsprocessen.

Dessutom svarar vi alltid på möjliga frågor per telefon eller via chatten. När det är dags för bostadsaffären gör vi upp köpebrevet och överlåtelseskattedeklarationen.

Normallt görs bostadsaffären digitalt via DIAS. Ifall affären görs i banken deltar vi inte i själva köpslutet eftersom vi inte har någon egentlig roll i undertecknandet av köpebrev och skriftliga överlåtelser. Vi går dock noggrant igenom hur man bör förbereda sig inför köpslutet med både köparen och säljaren.

Vårt mäklararvode är 0,95 % (inkl. moms) av det slutliga skuldfria priset.

Vårt minimiarvode är 1500 €, det vill säga vi debiterar minst 1500 € för en framgångsrik.

Ifall din bostads skuldfria försäljningspris är under 157 895 € är mäklararvodet 1500 € (inkl. moms). Ifall din bostads skuldfria försäljningspris är över 157 895 € är mäklararvodet 0,95 % (inkl. moms) av det skuldfria försäljningspriset.

För mer detaljerad information gällande försäljning av bostad kan du bekanta dig med vår prissida.

För köpuppdag (Blok Etsivä) är vårt arvode 1,95 % (inkl. moms) av det slutliga skuldfria priset.

Vår låga prisnivå möjliggörs av vår strävan att hålla tjänsten enkel – dessutom använder vi oss av automatisering så långt det är möjligt. Då rutinprocesserna kan hanteras automatiskt kan mäklarna jobba med flera kunder samtidigt. Då bostadens ägare dessutom sköter visningen själv kan vi se till att inbesparningarna syns i kundens ficka.

Ifall du säljer din bilplats samtidigt som du säljer en bostad via oss tar vi inte extra betalt för bilplatsen.

Ifall ett fristående hus eller ett parhus ingår i ett husbolag med fem eller fler bostäder kan vi uppta det till förmedling. Tyvärr kan vi tillsvidare inte ta emot uppdrag gällande egnahemshus, fastigheter eller tomter. Vi förmedlar inte heller andelsstugor eller affärslokaler.

Vi fokuserar tillsvidare endast på ägarbostäder. Tyvärr ägnar vi oss inte åt hyresförmedling för tillfället.

Vi har precis samma ansvar och skyldigheter som alla andra fastighetsförmedlare. Vår tjänst förutsätter att visningen hålls av bostadsägaren som känner sitt eget hem bäst. Vi sköter allt annat. Majoriteten av våra mäklare har AFM- behörighet.

Blok har sju personer med AFM-behörighet till sitt förfogande. Alla kunder tilldelas en personlig kundbetjänare som sköter kundens uppdrag.

Svaret på denna fråga hittar du i vår fullständiga lista på verksamhetsområden.

Bostadsförsäljning

Vår prisvärderingstjänst är baserad på tidigare bostadspriser som lett till framgångsrika bostadsaffärer samt på annan statistik och ger en riktgivande värdering för bostaden. Det slutliga begärda priset bestäms ändå alltid tillsammans med säljaren innan bostaden publiseras.

Vår mäklarvärdering får du då vi fått all information om bostaden, bl.a. disponentbetydet och fotografierna. Vi framskrider på följande sätt: 1) Försäljningsuppdrag, 2) beställning och granskning av bostadens dokumentation och fotografier, 3) slutlig värdering av mäklaren samt diskussion om det begärda priset, 4) publisering av objektet.

Om du bestämmer dig för att sälja sin bostad via Blok granskar vi bostaden i samband med fotograferingen. Våra mäklare försäkrar sig om att det pris vi begär är lämpligt baserat på statistik, fotografier och en sista granskning.

Dessutom bekantar sig våra mäklare med din bostad med hjälp av fotografier och 3D-modeller vilket betyder att din bostads eventuella prisinverkande specialegenskaper framkommer.

Branschens regelverk förpliktar oss att beställa ett nytt disponentintyg alltid då vi påbörjar en försäljning. Eftersom det inte uppstår några tilläggskostnader för säljaren är detta en ur allas synvinkel behändig praxis.

Det beror ganska långt på hur snabbt vi får dokumenten gällande bostaden från disponenten och hur snabbt vi kan ordna fotograferingen. Om vi till exempel lyckas arrangera fotograferingen redan nästa dag och får dokumenten av disponenten inom några dagar kan bostadsannonsen publiceras inom två eller tre dagar. I vanliga fall publiceras bostadsannonsen inom en vecka.

Vi har fått mycket positiv respons av köpare då säljaren själv visar bostaden. Som säljare kan du bättre än mäklaren svara på frågor gällande bostaden. Framgångsrika visningar och bostadsaffärer beror främst på hur väl objektet marknadsförs och huruvida priset är lämpligt. Hittills har vi sålt över 2500 bostäder vilket bevisar att bostadsaffärer bra går att göra också på vårt sätt.

En hyresgäst utgör inget hinder för bostadsaffären. I fråga om mindre bostäder kan det till och med vara en fördel om bostaden köps av en investerare. Då avgränsas givetvis antalet potentiella köpare till i stort sätt endast investerare, speciellt om hyreskontraktet är långvarigt. Bostaden kan också säljas uthyrd, och då markerar vi det i bostadsannonsen.

När en potentiell säljare ber om en privatvisning via Oikotie eller Etuovi tar vi kontakt med säljaren och kommer överens om en lämplig tidpunkt. Om säljaren tar kontakt via vår egen webbsida ser säljaren den föreslagna tidpunkten och kan själv svara om den passar.

Ja vi betjänar också köpare! Det går alltid att ringa oss om det uppstår frågor. Vi svarar gärna på alla frågor och vi hjälper också köparen med bostadsaffären.

Med Blok Etsivä hjälper vi bostadsköpare att hitta deras drömbostad utanför den publika marknaden.

Ja det går att ordna genom att ringa vår kundtjänst på 044 241 6380 (lna/msa, öppet kl. 8-21).

Det går att lägga till/redigera visningar genom att logga in på vår webbsida eller ta kontakt med kundtjänsten. Informationen uppdateras automatiskt på Etuovi och Oikotie.

Köpa bostad

Ja, du kan göra ett köpuppdrag med Blok Etsivä tjänsten.

Ja, köpanbuden görs via vår webbsida blok.ai. I specialfall kan vi ta emot anbuden i pappersform.

Största delen av förfrågningarna kommer direkt till oss och vi svara på dem. Om någon till exempel ber om en privatvisning kontaktar vi säljaren och kommer överens om en lämplig tidpunkt. Potentiella köpare kan också via vår webbsida direkt ta kontakt med säljaren som då kan svara direkt på eventuella frågor.

Anbuden görs via vår webbplattform och undertecknas med bankkoder vilket gör dem bindande. Elektroniska anbud som gjorts via vår tjänst är bindande.

Vi gör upp köpebreven. I mån av behov beställer vi en konditionsgranskning men de kostnaderna står givetvis säljaren för ensam eller ibland tillsammans med köparen. I vanliga fall görs endast en fuktmätning och de kostar vanligtvis mellan 250–350 €.

Företag

Blok grundades i början av år 2017 och är Finlands första digitala mäklarfirma.

Grunden för Blok utgörs av två företag: Blok Enterprises Oy (som bygger teknologin bakom Blok) och Brik Kodit Oy (mäklarfirman). Båda är finska företag.

Vår tjänst har tilldelats nyckelmärket av Förbundet för finländskt arbete, som endast kan beviljas åt tjänster och produkter som produceras i Finland.

Båda företagen betalar skatt endast i Finland. År 2018 betalade vi sammanlagt en halv miljon euro i skatt och andra skattliknande avgifter.

Vår toppdomän .ai hänvisar till begreppet ”Artificial intellgence”, det vill säga artificiell intelligens vilket är den teknologi vi använder oss av i vår tjänst.

Inom bostadsaktier är vi bland de tio största förmedlarna i Finland och bland de fem största i huvudstadsregionen. Vi har sålt över 2500 bostäder i Finland.

De blir fler hela tiden. På bostäder till salu sidan kan du se hur många bostäder vi har till salu för tillfället.

Cirka 35 personer arbetar på Blok i olika roller, allt från förmedlare till kundservice och marknadsföring. Vi har också vårt eget utvecklingsteam som fokuserar på att bygga och förbättra våra tjänster. Vi har för närvarande kontor i Helsingfors och Stockholm.