Home Evaluation > Hero Image

Bostadsvärdering

Bloks bostadsvärdering är baserad på förverkligade bostadsaffärer och ger en uppskattning av bostadens nuvarande marknadsvärde.

Hur noggrann är vår bostadsvärdering?

Medianfelet för vår automatiska bostadsvärdering är cirka 5%. Ett medianfel är praktiskt taget den vanligaste avvikelsen från det slutliga försäljningspriset som kunden nått.

Medianfelet (i medeltal) var 4,3% totalt. I Helsingforsregionen var det cirka 4% och något högre utanför huvudstadsregion.

Medianfelet har beräknats genom att jämföra det slutliga försäljningspriset med den prisuppskattning som vår automatiska bostadsvärdering gett.

Om du väljer att sälja din bostad via Blok har du friheten att justera priset som du vill. Våra fastighetsförmedlare kontrollerar och rådgiver dig om bostadspriset, men som säljare har du alltid det sista ordet.


Hur gör jag bostadsvärderingen?

  1. Adress, byggnadstyp, storlek, egenskaper, våning, bostadens kondition, byggnadsår och tomt information.

  2. Förutom att bostadsvärderingen berättar priset på din bostad, berättar den även den beräknade försäljningstiden.

  3. Om du vill kan du beställa en prisvakt, som skickar dig en bostadsvärdering.

Testa med det samma