Hero image Decor pattern Decor pattern Decor pattern Decor pattern
Ett bättre sätt att

Värdera din bostad

  • Ingen registrering krävs
  • Resultat direkt
  • Uppskattad försäljningstid

Hur fungerar prisvärderingen?

För att kunna göra en korrekt värdering behöver vi följande information: Adress, bostadstyp, storlek, egenskaper, våning, konditionsbedömning, husets ålder och tomt. På resultatsidan ser du uppskattningen av prisintervallet inom vilket värdet på din bostad sannolikt kommer att falla. Den beräknade försäljningstiden ser du också på resultatsidan. Du kan även beställa vår Prisbevakare som skickar dig varje kvartal uppdateringar gällande prisutvecklingen av din bostad.

Vad baserar sig prisvärderingen på?

Bloks bostadsvärdering baserar sig på genomförda transaktioner i ditt område. Vår prisvärdering strävar till att ge en uppskattning av det aktuella marknadsvärdet på din bostad.

Hur noggrann är vår prisvärdering?

Medianfelet för vår automatiska bostadsvärdering är cirka 5%. Ett medianfel är praktiskt taget den vanligaste avvikelsen från det slutliga försäljningspriset som kunden nått. Medianfelet (i medeltal) var 4,3% totalt. I Helsingforsregionen var det cirka 4% och något högre utanför huvudstadsregion. Medianfelet har beräknats genom att jämföra det slutliga försäljningspriset med den prisuppskattning som vår automatiska bostadsvärdering gett. Om du väljer att sälja din bostad via Blok har du friheten att justera priset som du vill. Våra fastighetsförmedlare kontrollerar och rådgiver dig om bostadspriset, men som säljare har du alltid det sista ordet.

Vem står bakom prisvärderingen?

Det är Blok – Nordens ledande digitala fastighetsförmedlare. Vårt mål är att skapa världens bästa fastighetsförmedlingstjänst som kombinerar service av hög kvalitet och effektivitet med innovativ teknik. Genom att utnyttja ny teknik på rätt sätt kan vi snabbt få bostäder till salu, hitta köpare smart och vara kostnadseffektiva.