Asunnon hinta arvio > Hero Image Decor pattern Decor pattern Decor pattern Decor pattern
ETT BÄTTRE SÄTT ATT

Värdera din bostad

  • Uppskattat försäljningspris
  • Uppskattat arvode
  • Ingen registrering krävs

Hur fungerar värderingsverktyget?

Bloks bostadsvärdering baserar sig på bostadens egenskaper t.ex. bostadens adress, storlek, våning, kondition, tomt, byggnadsår samt andra egenskaper. På basis av denna information ger värderingsverktyget ett intervall inom vilket värdet på din bostad högst sannolikt träffar.

Hur noggrant är värderingen?

Medianfelet i Bloks värderingsverktyg är kring 5% och på huvudstadsregionen något mindre ca 4%. Medianfelet beskriver hur noggrant värderingen är och hur mycket priset kan varierar i de flesta fallen. När du säljer din bostad via Blok går du alltid igenom estimatet med vår fastighetsmäklare före vi lägger bostaden till salu.

Vad baserar sig estimatet på?

Vårt estimat baserar sig på faktiska skuldfria priser av liknande bostäder som sålts i ditt närområde. På områden där det finns mycket liknande bostäder och en stor transaktionsvolym är estimatet mer noggrant.

Hur fungerar Prisbevakaren?

Med hjälp av prisbevakaren får du en uppdaterad estimat till din e-post varje kvartal. Då en stor del av vår egendom är bundet i bostäder, är det bra att veta hur priserna utvecklas.

Fungerar bostadsvärderingen för egnahemshus?

Bostadsvärderaren fungerar för närvarande bara för bostadsaktier. Värdering av fastigheter och egnahemshus är för närvarande inte möjligt i tjänsten eftersom det inte finns tillräckligt med jämförbara transaktioner för egnahemshus för att bilda en tillförlitlig estimat.