Hero image Decor pattern Decor pattern Decor pattern Decor pattern
Ett bättre sätt att

Värdera din bostad

  • Uppskattat försäljningspris
  • Uppskattat arvode
  • Ingen registrering krävs

Hur fungerar värderingsverktyget?

Bloks estimat baserar sig på bostadens egenskaper t.ex. bostadens adress, storlek, våning, kondition, tomt, byggnadsår samt andra egenskaper. På basis av denna information ger värderingsverktyget en pris gaffel inom vilket värdet på din bostad högst sannolikt träffar.

Hur noggrant är estimatet?

Medianfelet i Bloks värderingsverktyg är kring 5% och på huvudstadsregionen något mindre ca 4%. Medianfelet beskriver hur noggrant estimatet är och hur mycket priset kan varierar i de flesta fallen. När du säljer din bostad via Blok går du alltid igenom estimatet med vår fastighetsmäklare före vi lägger bostaden till salu.

Vad baserar sig estimatet på?

Vår bostadsvärdering baserar sig på faktiska skuldfria priser av liknande bostäder som sålts i ditt närområde. På områden där det finns mycket liknande bostäder och en stor transaktionsvolym är estimatet mer noggrant.

Hur fungerar prisbevakaren?

Med hjälp av prisbevakaren får du ett uppdaterat prisestimat till din e-post varje kvartal. Då en stor del av vår egendom är bundet i bostäder, är det bra att veta hur priserna utvecklas.

Does The Price Estimate Work For Houses?

The price estimate currently only works for apartments and condominiums. We are currently unable to form a reliable price estimate of houses due to limited comparable transaction price for houses.