Sälj din bostad själv

Att sälja sin bostad själv, utan hjälp av en bostadsförmedlare, kan vara ett lockande alternativ om säljaren har bra med tid och intresse att ta hand om försäljningen själv. Vi har samlat ihop de viktigaste sakerna att ta i beaktande då man säljer sin bostad själv.

Beställ de nödvändiga dokumenten

Det lönar sig att börja försäljningsprocessen genom att beställa bostads dokumenten från disponenten:

  • Disponentintyget

  • Husbolagets bokslut

  • Bolagsordningen

  • Redogörelse för underhållsbehov

  • Bostadens bottenritning

  • Energicertifikat

Prissätt bostaden

Nästa steg är att ta reda på vad det aktuella marknadspriset på bostaden är och hur du bör marknadsföra den. Det enklaste sättet att komma igång är genom att göra Bloks digitala prisvärdering som ger dig en uppskattning om marknadspriset för din bostad. Du kan även be en bostadsförmedlare prissätta din bostad. Prisuppskattningsbesöken är vanligtvis kostnadsfria och binder dig inte till att anställa förmedlaren.

Gör bostadsannonsen och marknadsför bostaden

En bra bostadsannons innehåller detaljerade och korrekta uppgifter om bostaden, samt bra fotografier som ger en klar bild över hur bostaden ser ut. I annonstexten lönar det sig att lyfta fram bostadens styrkor. Dessa kan exempelvis vara bostadens botten, bekvämligheter, transportförbindelser, lokala tjänster, skolor, renoveringar och utsikt.

Om husbolaget har stora renoveringar påkommande skall du även nämna dem i texten.

Då du tar bilder på bostaden skall du vara uppmärksam över att bostaden är ren och se till att den är snygg och prydlig. Om du är osäker på dina egna fotografikunskaper kan det löna sig att investera i en bra fotograf som tar bilderna (hos Blok ingår det i priset).

Bostadsannonsen är bra att publicera på allmänna bostadsportaler (Oikotie/Etuovi) och på sociala medier.

Håll bostadsvisningar

Vi rekommenderar att du håller öppna bostadsvisningar och vid sidan om dem även privata visningar för potentiella köpare som vill se bostaden igen. Det är bra att hålla öppna visningar i marknadsföringssyfte, eftersom alla intresserade möjligtvis inte vågar fråga efter privata visningar.

Be om skriftliga köpanbud

Även om muntliga köpanbud är bindande så lönar det sig alltid att be alla anbud i skriftligt format. Förutom att priset syns i köpanbudsformuläret så syns även villkoren, så som lånelöfte, försäljningsvillkor för din bostad, datumet då köpekontraktet senast skall undertecknas och när besittningsrätten flyttas över till köparen.

Köpanbudet skall också ange giltighetstiden för anbudet och ifall godkännandet av erbjudandet kräver att köparen betalar en handpenning eller erbjudandet inkluderar en standardersättning. Handpenningen betalas när erbjudandet görs medan standardersättningen betalas endast om någondera av parterna bryter avtalet.

Om ett anbud inte är tillräckligt bra kan du antingen avslå anbudet eller göra ett motbud. Observera att motbud också är bindande. Om du gör ett motbud kan du inte acceptera ett annat anbud medan ditt motbud är giltigt. Det är alltså mycket viktigt att alltid bestämma hur länge ett motbud är giltigt.

Förbered dig inför köptillfället

Innan köptillfället skall du kontrollera att innehållet i köpekontraktet motsvarar det som ni kommit överens om med köparen. Det är också värt att kontrollera att alla eventuella fel eller brister i bostaden listas upp i kontraktet eller dess bilagor, för att vid behov kunna bevisa att köparen varit medveten om dessa.

Kontrollera även med disponenten att dokumenten (så som disponentintyget och informationen om låneandelen) som behövs till köptillfället är av den senaste versionen.

De slutliga dokumenten och bilagorna skall levereras till köparen och banken i god tid innan köptillfället så att de kan i lugn och ro kontrollera dem.

Om köparen tar ett bostadslån för köpet så görs affären vanligtvis i köparens bank. Be köparen boka tid hos banken för köptillfället i god tid.

Kontakta också din bank och informera dem om din avsikt att sälja. Dokumenten för ägarskapet, som krävs för köptillfället, säkerställs vanligtvis som en försäkring och innehas av din bank. Kom överens med banken om att de levererar aktiebreven till köparens bank inför köptillfället.

Själva köpet slutförs då både köparen och säljaren har undertecknat köpekontraktet. Lämna inte över ägardokumenten till köparen innan hen har betalat hela köpesumman. Om banken är part i transaktionen (någondera av parterna tar ett bostadslån) så kommer banken att sköta banköverföringen och överföringen av bostadsaktierna vid köptillfället.

Anmäl och betala överlåtelseskatten

Överlåtelsevinsten på försäljningen av bostaden är beskattningsbar. Skatteprocenten är 30% om vinsten är under 30 000€, om vinsten är över det är skatteprocenten 34%. Ifall du har ägt och bott i bostaden i över två år är vinsten skattefri.

Mera information om överlåtelseskatten hittar du på Skatteverkets hemsida.

För komplicerat?

Blok är en digital fastighetsförmedlare som kombinerar det bästa sidorna av att sälja själv samt att anlita en bra förmedlare. Med Blok visar du själv upp din bostad och vi tar hand om pappersarbetet relaterat till försäljningen. Vårt mäklararvode är endast 0,95% av bostadens skuldfria pris (minimiarvode 1750 €).

Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för informationssyfte och är inte avsett att vara en guide. Materialet och informationen är aktuell dagen som artikeln publicerades och ger inga garantier för materialets noggrannhet, aktualitet eller fullständighet. Om du behöver råd gällande bostadsförsäljning, vänligen kontakta vår kundtjänst. Då det gäller skatterelaterade frågor, rekommenderar vi att du kontaktar skatteverket.

Hur mycket är din bostad värd?

+2%

Värdera din bostad och följ prisutveckligen med Prisvakten.

Något du ännu inte fått svar på?

Bli återuppringd av våra förmedlare.

    Viimeisimmät blogikirjoitukset