Så här går bostadsköp till

Om bostaden är rätt prissatt och det har varit många besökare på visningarna kan man förvänta sig att få köpanbud inom ett par veckor. Ett muntligt anbud är bindande, men för att göra det så klart och tydligt som möjligt för båda parterna, rekommenderar vi att köparen gör ett skriftligt anbud. Ifall du säljer din bostad med Blok görs de skriftliga köpanbuden via vår webbtjänst.

Det gäller att ha tålamod då man säljer sin bostad. Om ett anbud är betydligt lägre än det begärda priset och man inte har någon brådska med att sälja bostaden kan det vara värt att vänta på ett bättre anbud. Den genomsnittliga marknadsföringstiden, det vill säga tiden från att bostadsannonsen är publicerad till att ett anbud har accepterats, är 40 dagar i Helsingfors och 75 dagar i övriga Finland. Desto större en bostad är, desto längre är marknadsföringstiden i genomsnitt.

Marknadsföringstider i Finland:

 • Enrummare i Helsingfors: 24 dagar

 • Tvårummare i Helsingfors: 31 dagar

 • Trerummare i Helsingfors: 46 dagar

 • Fyrarummare eller större i Helsingfors: 60 dagar

Källa: Etuovi: Asuntomarkkinat ja asuntojen hinnat Suomessa

Köpanbud

Utöver det skuldfria priset innehåller ett köpanbud olika villkor. Köparen kan t.ex. lägga in ett villkor om att anbudet inte gäller ifall hen inte får finansiering från banken. Köpanbudet innehåller även ett datum före vilket köpeslutet och besittningsrätten av bostaden bör äga rum.

I köpanbudet skall det också anges ifall godkännandet av anbudet kräver att köparen betalar en handpenning eller om anbudet inkluderar en standardersättning. Handpenningen eller standardersättningen skyddar parterna från uppsägning av affären. Handpenningen eller standardersättningen får inte överstiga 4% av köpepriset (Obs: inte det skuldfria priset).

Handpenningen betalas i samband med köpanbudet. Standardersättningen betalas endast ifall någon av parterna bryter avtalet. Om köparen drar sig ur affären felaktigt lämnas handpenningen till säljaren och om säljaren drar sig felaktigt ur försäljningen måste hen betala köparen en summa som motsvarar handpenningen eller standardersättningen.

Köptillfället

Innan köptillfället är det bra att kontrollera att innehållet i köpekontraktet motsvarar det som muntligt förhandlats fram med köparen. Eventuella fel eller brister skall även listas upp i kontraktet eller dess bilagor så att man vid behov kan bevisa att köparen varit medveten om det.

Innan köptillfället kontrollerar bostadsförmedlaren med disponenten att disponentintyget och låneandelarna stämmer. De dokument och bilagor som behövs inför köpet bör skickas till köparen i god tid innan köptillfället så att hen har tid att bekanta sig med dem innan köpet.

Om köparen tar ett bostadslån brukar köptillfället äga rum i köparens bank.

Säljaren bör även kontakta sin bank och informera dem om bostadsaffären samt beställa bostadsaktierna till köptillfället. Bostadsaktierna innehas vanligtvis av banken som låneförsäkring.

Själva transaktionen äger rum då köparen och säljaren skriver på köpekontraktet. Om banken är en part i transaktionen (någondera av parterna tar ett bostadslån) så äger köpslutet rum i bank kontoret.

Köpekontraktet innehåller oftast:

 • Namn, personbeteckning och adress till alla parter

 • Köpeobjektet (bostadsaktiebolaget, aktie nummer, antal aktier, bostad som aktierna berättigar, bostadens yta, är priset baserat på ytan, om ytan är kontrollmätt)

 • Pris

 • Hur stor andel av bostadsaktiebolagets lån som är kopplade till bostadens aktieandel samt aktiernas skuldfria pris.

 • Betalningsvillkor (vilket datum summan skall betalas, fördröjningsvillkor)

 • Tidpunkt för överföring av äganderätten och överlåtelsen av aktierna

 • Datum för överföringen av besittningsrätten

 • Fram till vilket datum säljaren ansvarar för bolagsvederlaget och andra betalningar till husbolaget

 • Säljaren bekräftar att hen har informerat köparen om all information och alla förändringar som skett innan köpet som kan påverka köparens beslut

 • Köparen bekräftar att hen har inspekterat bostaden och kontrollerat disponentintyget, husbolagets balansräkning, resultaträkning och bolagsordning samt erkänner mottagandet av dessa handlingar vid undertecknandet av köpekontraktet.

 • Säljaren och köparens underteckningar samt datum och ort

Det skall finnas minst tre exemplar ar köpekontraktet; en för säljaren, en för köparen och en för husbolagets disponent.

Bostadens besittningsrätt och nycklar

Nycklarna till bostaden överförs till köparen samtidigt som besittningsrätten överförs. Den exakta tiden är skriven i köpekontraktet. Om bostaden har andra säkerhetssystem måste informationen överföras till säljaren samtidigt.

Om bostaden säljs som uthyrd

Om man säljer bostaden som uthyrd bör man ge det ursprungliga hyreskontraktet till köparen vid köptillfället. Dessutom skall hyresgarantin, som betalas som säkerhet för hyran, överföras till köparen.

Beskattning

Överlåtelsevinsten på försäljningen av bostaden skall beskattas. Skatteprocenten är 30% om vinsten är under 30 000€, om vinsten är över det är skatteprocenten 34%. Ifall man har ägt och bott i bostaden i över två år behöver man inte betala skatt.

Mera information om överlåtelseskatten hittar man på Skatteverkets hemsida.

Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för informationssyfte och är inte avsett att vara en guide. Materialet och informationen är aktuell dagen som artikeln publicerades och ger inga garantier för materialets noggrannhet, aktualitet eller fullständighet. Om du behöver råd gällande bostadsförsäljning, vänligen kontakta vår kundtjänst. Då det gäller skatterelaterade frågor, rekommenderar vi att du kontaktar skatteverket.

Hur mycket är din bostad värd?

+2%

Värdera din bostad och följ prisutveckligen med Prisvakten.

Något du ännu inte fått svar på?

Bli återuppringd av våra förmedlare.

  Viimeisimmät blogikirjoitukset