Hur fungerar vår bostadsvärdering?

Många har varit intresserade av att veta mer om hur vår bostadsvärdering fungerar och vad våra värderingar baserar sig på. Här är svaren på de vanligaste frågorna gällande vår bostadsvärdering.

Ger bostadsvärderingen ett rekommenderat begärt pris eller en uppskattnings på bostadens marknadsvärde?

Vår bostadsvärdering är baserad på genomförda transaktioner, vilket betyder att priset är avsett att ge en uppskattning av bostadens marknadsvärde. Ingen kommer dock att kunna säga det verkliga marknadsvärdet innan bostaden faktiskt är såld. En del av våra användare har reagerat på att vårt pris är lägre än priserna på liknande bostäder som är till salu. Det är viktigt att komma ihåg att priserna på bostadsportalerna är begärda pris. Bostäderna prissätts i den högre kanten för att ge säljaren lite förhandlingsstyrka. Naturligtvis är detta inte alltid så enkelt, eftersom det begärda priset ibland kan ligga långt under det antagna marknadsvärdet. Syftet med denna prissättningstaktik är att locka köpare till visningarna.

Tar bostadsvärderingen hänsyn till renoveringar eller husbolagets ekonomiska status?

Bostadsvärderingen tar ännu inte i beaktande detaljerad information om byggnader. Stora framtida renoveringar, särskilt stambyte, syns endast i bostadsvärderingen på basis av byggnadens byggnadsår. Tidigare renoveringar kommer gradvis att visas när nya  försäljningsobservationer samlas in. Renoveringar i själva bostaden är synliga i samband med konditionsgranskningen.

Varför skiljer sig bostadsvärderingen från min egen uppfattning?

Många kan ha en uppfattning om värdet på sin bostad baserat på priset en själv eller möjligtvis en granne har fått då hen sålt sin bostad. Det finns dock skillnader mellan bostäder som påverkar priset, t.ex. i vilket skick bostaden är, prisnivån kan ha förändrats sen observationen och det framkommer mycket slumpmässiga variationer i priserna. Vår bostadsvärdering bygger sig på en matematisk modell som tar hänsyn till dessa faktorer genom att generalisera de prispåverkande egenskaperna, prisutvecklingen och tar hänsyn till bostadens läge tillräckligt noggrant för att ge en tillräckligt noggrann och pålitlig prisuppskattning.

Vad beskriver den förväntade bostadsvärderingens intervall?

Förutom att priserna varierar beroendet på efterfrågan, så påverkas priset även av bland annat kvalitativa faktorer och slumpmässiga variationer. Kvalitativa faktorer, så som ett bra bottenplan, ett välskött husbolag eller havsutsikt höjer priset medan negativa faktorer sänker priset. Tillfälliga fluktuationer kan orsaka ändringar i båda riktningarna och påverkas särskilt i områden där efterfrågan är låg. Bostadsvärderingens intervall beskriver också bostadsvärderingens tillförlitlighet - ju bredare prisintervallet är, desto mindre detaljerad är vår prisuppskattning.

Vad beskriver den förväntade försäljningstidens intervall?

Försäljningstidens tidsintervall beskriver den förväntade tidsperioden för försäljningstiden av din bostad. Tiden är baserad på var bostaden ligger och hur lång försäljningstid liknande bostäder i samma område har haft. Intervallen är beräknad så att en fjärdedel av liknande bostäder säljs på en kortare tid än den nedre kanten och en fjärdedel av bostäderna säljs på en längre tid än den övre gränsen. Försäljningstiderna för bostäder varierar mycket, och man bör inte lita på prognoser och analyser till fullo.

För vilka typer av bostäder och i vilka områden fungerar bostadsvärderingen?

Bostadsvärderingen fungerar för aktiebostäder i hela landet, inklusive höghus, radhus och parhus. Bostadsvärderingen fungerar bäst i områden där det finns mycket genomförda transaktioner och marknaden är aktiv, med andra ord i höghusområden och områden som är växande, men även på mer avlägsna områden borde bostadsvärderingen vara rimlig.

Är det något du fortfarande funderar på? Kontakta oss via chatten eller genom att skicka e-post till adressen aspa@blok.ai.

Hur mycket är din bostad värd?

+2%

Värdera din bostad och följ prisutveckligen med Prisvakten.

Något du ännu inte fått svar på?

Bli återuppringd av våra förmedlare.

    Viimeisimmät blogikirjoitukset