Blok

Näin asuntokauppa tehdään

Julkaistu:
Näin asuntokauppa tehdään

Jos asunnon hinnoittelu on kohdallaan ja näytöissä on ollut väkeä, voit odottaa tarjouksia asunnosta parin viikon kuluessa. Suullinenkin tarjous on sitova, mutta kaikkein selkeintä molemmille osapuolille on, jos ostaja täyttää ostotarjouslomakkeen ja lähettää sen sähköpostitse myyjälle asuntokauppaa varten.

Asuntokaupassa kannattaa olla kärsivällinen. Jos tarjottu hinta on toteutuneita hintoja matalampi, eikä sinulla ole painavaa syytä myydä asuntoa nopeasti, voit hyvin jäädä odottamaan parempaa hintaa. Keskimääräinen markkinointiaika, eli aika jonka myynti-ilmoitukset ovat julkisesti listattuna asuntoportaaleissa, oli tätä blogia kirjoittaessa 69 päivää Helsingissä ja 134 päivää koko Suomessa. Mitä suurempi asunto, sitä pidempi markkinointiaika yleensä on.


 • Yksiö Helsingissä: 67 päivää

 • Kaksio Helsingissä: 48 päivää

 • Kolmio Helsingissä: 62 päivää

 • 4 huonetta tai enemmän Helsingissä: 85 päivää

Tarjoukset

Ostotarjouslomakkeesta on selvittävä, edellyttääkö tarjouksen hyväksyminen sitä, että ostajan on maksettava käsiraha vai onko tarjouksessa vakiokorvaus. Käsiraha maksetaan tarjousta tehtäessä. Vakiokorvaus maksetaan ainoastaan jos jompikumpi kaupan osapuolista rikkoo sopimusta.

Käsiraha tai vakiokovaus voi maksimissaan olla 4% kauppahinnasta (huom. ei velaton hinta). Jos ostaja vetäytyy kaupasta aiheettomasti, jää käsiraha myyjälle . Tarjouksessa voi myös olla ehtona esim. lainan saanti pankista. Jos myyjä vetäytyy kaupasta aiheettomasti on hänen palautettava käsiraha sekä sen lisäksi maksettava käsirahan tai vakiokovauksen suuruinen hyvitys ostajalle.

Ostotarjouslomakkeeseen kannattaa sisällyttää käsiraha tai vakiokorvaus, jotta korvauksen suurudelle on määritetty ylärajaa. Jos jompikumpi kaupan osapuolista vetäytyy kaupasta, eikä irtautumiskorvausta ole määritetty, voi korvattava summa nousta suuremmaksi kuin mitä käsiraha tai vakiokorvaus olisi ollut.

Kaupanteko

Tarkista, että kauppakirjan sisältö vastaa sitä mitä ostajan kanssa on neuvoteltu suullisesti. Muista myös tarkistaa, että kaikki viat ja puutteet on listattu kauppakirjaan tai sen liitteisiin, jotta voit tarvittaessa osoittaa, että ostaja on ollut tietoinen näistä seikoista.

Tarkista myös isännöitsijältä, että kaupan liitteenä oleva isännöitsijätodistus ja lainaosuudet ovat ajan tasalla.

Sinun tulisi myös huolehtia, että toimitat kaupassa tarvittavat lopulliset asiakirjat ja liitteet hyvissä ajoin ennen kaupantekotilaisuutta ostajalle, jotta hän voit rauhassa tutustua niihin.

Jos ostajalla on asuntolaina, tehdään kaupat yleisesti ostajan pankissa. Pyydä ostajaa varaamaan aika pankista kaupantekoa varten.

Ole myös yhteydessä pankkiisi ja informoi heitä myyntiaikeestasi. Asunto-osakkeen omistusasiakirjat, jotka tarvitaan kaupantekoon ovat yleensä asuntolainan vakuutena ja pankkisi hallussa. Sovi pankin kanssa osakekirjan toimittamisesta kaupantekotilaisuuteen.

Itse asuntokauppa toteutuu, kun ostaja ja myyjä ovat allekirjoittaneet kauppakirjan. Älä luovuta asunto-osakkeen omistusasiakirjoja ostajalle ennen kuin hän on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessa. Jos pankki on osapuolena kaupassa (jommallakummalla on asuntolaina) toteutetaan tilisiirto ja asunto-osakkeiden siirto pankin toimesta asuntokauppaa tehdessä.

Kauppakirjasta ilmenee:


 • Kaupan osapuolet (Nimi, henkilötunnus, osoite)


 • Kaupan kohde (Asunto-osakeyhtiö, osake n:rot, osakkeiden lukumäärä, asuinhuoneisto johon osakkeet oikeuttavat, huoneiston pinta-ala, perustuuko kauppahinta pinta-alaan, onko pinta-ala tarkistusmitattu)


 • Kauppahinta (käsirahan osuus ja milloin se on maksettu, sekä koko kauppahinta)


 • Kuinka suuri osa asunto-osakeyhtiön lainoista kohdistuu kaupan kohteena oleviin osakkeisiin, sekä osakkeiden velaton hinta.


 • Maksuehdot (mihin mennessä kauppahinta maksetaan, viivästysehdot)


 • Omistusoikeiden siirtyminen ja osakkeiden luovuttaminen


 • Huoneiston hallintaoikeuden siirtymisen ajankohta


 • Mihin asti myyjä vastaa yhtiövastikkeista ja muista yhtiölle suoritettavista maksuista


 • Myyjä vakuuttaa, että on kertonut ostajalle kaikki tiedossa olevat seikat ja ennen kauppaa tapahtuneet muutokset, jotka voivat vaikuttaa ostajan ratkaisuun


 • Ostaja vakuuttaa, että on tarkastanut huoneiston ja tutustunut isännöitsijäntodistukseen, taloyhtiön taseeseen, tuloslaskelmaan sekä yhtiöjärjestykseen, ja kuittaa vastaanottaneensa mainitut asiakirjat kauppakirjan allekirjoituksella.


 • Myyjän ja ostajan allekirjoitus


 • Isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan kuittaus siitä, että hän on saanut tiedon osakkeiden myynnistä kaupanteon jälkeen


 • Vähintään kolme kappaletta samasanaista kauppakirjaa (yksi myyjälle, yksi ostajalle, yksi taloyhtiön isännöitsijälle)


Huoneiston hallintaoikeus ja avaimet

Asunnon avaimet luovutetaan ostajalle, kun huoneiston hallintaoikeus siirtyy ostajalle. Tarkka ajankohta on määritelty kauppakirjassa. Jos huoneistoon kuuluu muita turvajärjestelmiä, on näiden tunnukset myös luovutettava ostajalle hallintaoikeuden siirtymisajankohtana.

Asunto myydään vuokrattuna

Jos myyt asunnon vuokrattuna, tulee sinun antaa alkuperäinen vuokrasopimus kaupantekotilaisuudessa. Tämän lisäksi vuokran vakuudeksi maksettu vuokravakuus tulisi siirtää ostajalle.

Verotus

Asunnon myynnistä saadusta voitosta peritään pääomavero joka on 30% (tai 32% jos pääomatuloja on yli 30 000€). Jos olet omistanut ja asunut asunnossa yli 2 vuotta, veroa ei peritä. Yllämainitut verot ovat vuonna 2017 voimassa olleiden veroasteiden mukaisia. Lisätietoa verotuksesta saat Verohallinnon sivuilta: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Asunnon_myynti

Edellinen osa: Järjestä asuntonäyttö helposti itse