Miten hinta-arviomme ovat toteutuneet?

Kuka tahansa voi tehdä asunnon ilmaisen hinta-arvion sivuillamme. Palvelumme arvioi asunnon hinnan perustuen toteutuneisiin kauppoihin ja muuhun tilastotietoon. Algoritmin antama asunnon hinta-arvio on alustava, ja ennen lopullisen myyntihinnan asettamista se käydään yhdessä myyjän ja välittäjän kanssa. Olemme tarkastelleet toteutuneita myyntihintoja aikaisemminkin, ja nyt vuoden lopussa onkin hyvä aika avata dataa arvioiden takana.

Toteutuneet myyntihinnat vuoden 2021 aikana

Kokosimme yhteen dataa kaikista tähän mennessä vuoden 2021 aikana myydyistä ja myyntiin tulleista asunnoista.

Alla olevassa kuvassa on esitetty myydyt asunnot pisteinä, vaaka-akselilla hinta-arvio ja pystyakselilla toteutunut hinta neliöhintoina esitettynä. Diagonaaliviivan yläpuolisissa pisteissä toteutunut hinta on ollut hinta-arviota korkeampi ja viivan alapuolisissa pisteissä toteutunut hinta on ollut alhaisempi.

Kaikkien myytyjen 799 asunnon yli laskettuna hinta-arvioidemme mediaanivirhe on ollut noin 4,4 %. Mediaanivirhe tarkoittaa käytännössä tavallisinta asiakkaan näkemää poikkeamaa lopulta toteutuneesta hinnasta.

Alueellisesti mediaanivirhe on pienimmillään Espoossa ja Vantaalla, 3,6 %. Helsingissä mediaanivirhe on noin 4,4 % ja suurimmillaan mediaanivirhe on Lahdessa ja Kirkkonummella, noin 10 %. Tätä eroa selittää sekä mallin taustalla oleva toteutuneiden kauppojen havaintomäärä, joka on melko suoraan verrannollinen kaupungin asukasmäärään, että markkinahintojen satunnaisvaihtelun määrä, joka on pienin siellä, missä on aktiivisimmat markkinat ja tehokkain hinnanmuodostus.

60- ja 70-luvuilla rakennetuissa taloissa ovat putkiremontit ja mahdolliset muut isot remontit ajankohtaisia, ja niitä mallimme ei talokohtaisesti huomioi. Tällöin virheet juuri ennen ja jälkeen remontin voivat olla suuria.

Monien muiden tekijöiden, kuten. talotyypin, huoneluvun, pinta-alan tai hintatason suhteen ei virheiden suuruudessa ole olennaista eroa.

Asuntomarkkinoiden palautuessa koronaepidemian alkuvaiheen hidastumisesta, olemme nähneet vahvaa yleistä hintojen nousua sekä hurjaa kilpailua tietyissä segmenteissä, kuten pääkaupunkiseudun rivitaloasunnoissa. Neljännesvuosittain päivittyvä hinta-arviomme on pysynyt hyvin hintakehityksen kyydissä eivätkä hurjemmat kilpailutilanteet ole jääneet pysyväksi tai laajamittaiseksi ilmiöksi. Täten muutokset eivät näy hinta-arvioiden virheiden kokonaiskuvassa.

Myytyjen asuntojen toteutuneet hinnat ovat kokonaistasoltaan olleet lähes tasan hinta-arvioiden tasolla. Hintakehityksen alueellisen trendin ollessa melko stabiili, ei hinta-arvioissa lähtökohtaisesti pitäisi olla merkittävää tasopoikkeamaa, vaan hinta-arviot keskimäärin kuvaavat hyvin kaikkien välittäjien kautta tehtyjen kauppojen markkinahintatasoa. Tämän voi tulkita tarkoittavan, että Blokin myyntityö on laajemman markkinan tasolla. Asunnon myyjän kannalta ero muodostuu välityspalkkiosta: Blokilla käteen jää 99,05 % asunnon markkinahinnasta, keskivertovälittäjällä luokkaa reilut 96 %.

Blokin hinta-arviot perustuvat toteutuneisiin kauppoihin ja ovat lähtökohtaisesti todellisten markkinahintojen tasolla. Tämä on hyvä huomioida, jos vertailee myynti-ilmoitusten hintapyyntöihin tai muiden välittäjien arvioihin, jotka voivat olla tarkoituksella hieman yläkanttiin tinkivaran tai muiden syiden takia.

Hinta-arviomme on hyvä tapa aloittaa asunnon myynnin harkinta. Arviot ovat tavallisesti hyvin lähellä toteutuvia hintoja, mutta on myös tapauksia joissa arvio ei syystä tai toisesta päde. Blokilla asiakkaalle jää lopullinen päätösvalta pyyntihinnasta ja välittäjämme auttavat hinnan määrityksessä.

Minkä arvoinen asuntosi on?

+2%

Arvioi asuntosi arvo saman tien ja seuraa sen kehittymistä hintavahdilla.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Pyydä LKV-tiimiämme olemaan yhteydessä sinuun.

    Viimeisimmät blogikirjoitukset