29 asuntokaupan termiä, jotka sinun olisi hyvä tuntea

Asuntokauppaan liittyy omanlaisensa sanasto. Kokosimme yhteen tärkeät termit, jotka sinun on hyvä tuntea asunnon tai kiinteistön myynnin ja oston yhteydessä.

Asbestikartoitus: Asbestikartoitus on lakisääteinen toimenpide, joka on tehtävä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin asuntoihin, joissa tehdään purkutöitä vaativia remontteja tai rakennushankkeita. Asbestikartoituksen saa tehdä vain pätevöitynyt asbestikartoittaja.

Asumisoikeusasunto: Asumisoikeusasunto on asumismuoto vuokra-asunnon ja omistusasunnon väliltä. Asumisoikeusasunnossa maksetaan asumisoikeusmaksu, joka on enintään 15% asunnon markkina-arvosta. Asumisoikeusmaksun lisäksi maksetaan kuukausittaista käyttövastiketta. Asumisoikeusmaksun saa (rakennuskustannusindeksi huomioiden) takaisin poismuuton yhteydessä.

Asunto-osake: Asunto-osake on osake asunto-osakeyhtiöstä, joka antaa hallintaoikeuden yleisimmin kerrostalo- tai rivitalohuoneistoon tai erillistaloon.

Asunto-osakeyhtiö: Asunto-osakeyhtiö, eli taloyhtiö, on asumista varten perustettu osakeyhtiö jossa lattiapinta-alasta yli 50% on asuinkäytössä. Asunto-osakeyhtiössä voi olla myös liiketiloja. Se omistaa rakennuksen, jossa asunto-osakkeet sijaitsevat.

DIAS: Digitaalinen asuntokauppa eli DIAS on suurimpien pankkien ja Tomorrow Tech Oy:n yhdessä kehittämä kaupankäyntijärjestelmä, jossa allekirjoitetaan kauppakirja. DIAS toimii alustana tiedonkululle välitysliikkeen, asiakkaan ja pankin välillä.

Ehdollinen ostotarjous: Ostajan tekemä tarjous, jossa on normaalien ehtojen lisäksi ostajan erityisehtoja kaupan toteutumiselle. Näitä ehtoja voivat olla esimerkiksi oman asunnon myyntiehto (jos ostaja ei saa myytyä nykyistä asuntoaan, tarjous raukeaa), lainansaantiehto (jos ostaja ei saa rahoitusta pankista asunnon ostamiseen, tarjous raukeaa) tai kosteusmittausehto (asunnossa pitää suorittaa kosteusmittaus; jos mittauksessa ilmenee kosteuden osalta jotain josta ostajalla ei ole ollut tietoa aiemmin, tarjouksesta voi olla mahdollisuus vetäytyä).

Ennakkomarkkinointi: Suunnitteilla olevan tai rakennusvaiheessa olevan kohteen markkinointi.

Erillistalo: Erillistalo on yksittäinen asuinrakennus, joka kuuluu osaksi asunto-osakeyhtiötä. Erillistaloja voidaan helposti luulla omakotitaloiksi, mutta useimmiten erillistalon hoito ja saneeraustoimet ovat osana taloyhtiön vastuuta. Erillistaloissa on myös tyypillistä, että taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään normaalista asunto-osakeyhtiölaista poikkeavasti enemmän kunnossapitovastuuta osakkaalle.

Erillisvastike: Erillisvastike voi kattaa sisällään kuluja, jotka eivät kuulu hoitovastikkeeseen tai rahoitusvastikkeeseen. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi vesivastike (vesimaksu) tai laajakaistavastike.

Hoitovastike: Hoitovastike maksetaan taloyhtiölle kuukausittain, ja se muodostuu asunto-osakeyhtiön vuotuisista hoitokuluista, esimerkiksi lämmityskuluista, jätekuluista, siivouskuluista sekä isännöitsijän palkkiosta. Hoitovastike voi perustua asuinneliöihin tai osakkeisiin.

Isännöitsijäntodistus: Isännöitsijäntodistuksesta löytyvät kaikki taloyhtiön sekä asunnon perustiedot. Todistukseen on kirjattu myös yhtiössä tehdyt ja päätetyt korjaukset.

Kaupantekotilaisuus: Kaupantekotilaisuudessa ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjan ja tekevät siirtomerkinnät osakekirjaan. Kun tämä on tehty, kauppahinta siirtyy myyjälle, ja asunto-osake siirtyy ostajan nimiin kaupantekopäivänä.

Kauppahinta: Kauppahinta on asunnosta rahana maksettava hinta, joka ei sisällä kohteeseen mahdollisesti kuuluvia lainaosuuksia taloyhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Lunastusoikeus: Lunastusoikeus eli/tai lunastuslauseke on yhtiöjärjestyksen määräys, joka antaa tietyille tahoille (yleensä taloyhtiön muille osakkaille) mahdollisuuden lunastaa ulkopuoliselle omistajalle siirtyvät osakkeet. Mikäli kerrostaloasunnossa on lunastusoikeus, voi muilla osakkailla olla mahdollisuus ostaa asunto halutessaan tietyn aikaikkunan sisällä, vaikka kaupat asunnosta olisi jo tehty.

LVI-saneeraus: LVI on lyhenne sanoista lämpö, vesi ja ilma. LVI-saneerauksessa (usein käytetty synonyymina putkiremontille) uudistetaan talon keskeinen talotekniikka.

LVIS-saneeraus: LVIS on lyhenne sanoista lämpö, vesi, ilma ja sähkö. LVIS-saneerauksessa uudistetaan putkien lisäksi myös sähköt.

Myyntihinta: Hinta, jonka ostaja maksaa myyjälle kaupan kohteena olevasta asunnosta.  Myyntihinta ei sisällä huoneistoon kohdistuvaa taloyhtiön velkaosuutta.

Neliöhinta: Asunnon velaton hinta jaettuna neliöiden määrällä, eli kuinka paljon yksi asuinneliö maksaa.

PTS: PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma on taloyhtiön hallituksen laatima suunnitelma kiinteistön korjaushankkeista. PTS kertoo milloin ja miten kiinteistön korjaushankkeet on suunniteltu toteuttaa. PTS yhdessä kuntoarvion kanssa antavat kattavan kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja tulevista korjaustarpeista.

Rahoitusvastike tai pääomavastike: Rahoitusvastike tai pääomavastike sisältää asunnon osuuden taloyhtiön  nostamasta pitkäaikaisesta lainasta ja lainan sivukuluista esimerkiksi erilaisia remontteja varten. väärin

Ostotarjous: Asunnon ostosta annettu tarjous, johon ei liity mitään ehtoja tai vaatimuksia.

Tarjouskauppa: Asunnolle määritellään myynnin lähtöhinta, jonka jälkeen ostajaehdokkaat voivat antaa ja korottaa tarjouksiaan asunnosta. Myyjän ei ole pakko hyväksyä korkeinta tarjousta, vaan hän saa päättää kenelle asunnon myy, tai myykö sitä kenellekään tarjoajista.

Teknis-taloudellinen käyttöikä: Rakennuksen, sen osan tai järjestelmän arvioitu käyttöikä, ennen kuin se on uusittava joko teknisistä tai taloudellisista syistä.

Tilinpäätösasiakirja: Tilinpäätösasiakirjasta selviää taloyhtiön taloudellinen tilanne, eli esimerkiksi velat, lainat ja kulurakenne. Tilinpäätösasiakirjoihin sisältyvät taloyhtiön tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.

Uudiskohde: Uudiskohde on vielä rakennusvaiheessa oleva ja juuri valmistunut asunto tai kiinteistö.

Vastatarjous: Sen lisäksi, että asunnon myyjä voi hyväksyä tai hylätä tarjouksen, hänellä on myös mahdollisuus tehdä vastatarjous. Ostaja voi joko hyväksyä tai hylätä vastatarjouksen, tai tehdä puolestaan uuden vastatarjouksen.

Velaton hinta: Velaton myyntihinta sisältää myyjän pyytämän hinnan lisäksi myös asuntoon kohdistuvan osuuden taloyhtiön pitkäaikaisista velasta/veloista. Taloyhtiön velka voidaan maksaa pois pankin osoittamana aikana (usein kerran tai kaksi kertaa vuodessa), mutta useimmiten sitä lyhennetään erillisenä rahoitusvastikkeena kuukausittain taloyhtiölle.

Yhtiöjärjestys: Yhtiöjärjestys asunto-osakeyhtiölain vaatima asiakirja, joka on hyväksytty yhtiökokouksessa ja se on rekisteröity. Yhtiöjärjestyksestä käyvät ilmi muun muassa taloyhtiön toiminimi, huoneistoselitelmä (huoneiston käyttötarkoitus), asunto-osakkeet ja niiden lukumäärät, vastikkeen laskentaperuste sekä mahdolliset lunastus- ja suostumuslausekkeet. Yhtiöjärjestyksessä määritellään myös taloyhtiön erilaiset pelisäännöt.

Yhtiövastike: Yhtiövastike on erilaisten taloyhtiölle maksettavien vastikkeiden yhteenlaskettu summa. Käytännössä siis yhtiövastike on hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen sekä muiden kulujen (vesi, pysäköinti, sauna, tonttivuokravastike jne.) yhteenlaskettu summa.

Minkä arvoinen asuntosi on?

+2%

Arvioi asuntosi arvo saman tien ja seuraa sen kehittymistä hintavahdilla.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Pyydä LKV-tiimiämme olemaan yhteydessä sinuun.

    Viimeisimmät blogikirjoitukset