Layout > Hero Image > Digital Home Sale

Digital bostadshandel

Blok erbjuder en tjänst där du kan sköta försäljningen av din bostad hela vägen från värdering till köpslutet digitalt.

Hur tjänsten fungerar

Värdering

Börja med att värdera din bostad i vår tjänst. Du får värderingen på under en minut. Värderingen baserar sig på faktiska transaktioner av liknande bostäder i närområdet. Vår mäklare tar ställning till det slutliga priset då vi bekantat oss med ytterligare information om bostaden och husbolaget.

Kontrakt med Bank-ID

Skriv under säljuppdraget i vår webbtjänst med elektronisk underskrift. Kontraktet är riskfritt för dig, ifall bostaden inte säljs så kommer vi inte heller att fakturera dig något. Du kan gärna diskutera försäljningen med våra förmedlare före du skriver under via telefon eller vår chat. Du kan även boka in en passlig tid för fotografering och virtuella visning när du skriver under.

Följ med förberedelserna

Vi vill hålla dig informerad hur förberedelserna för bostadsförsäljningen framskrider. I vår webbtjänst kan du följa med hur vårt arbete framskrider och när vi kan publicera bostaden på marknaden. När fotografierna och bostadsannonsen är färdig kan du se dem direkt i vår tjänst. Du får kontinuerliga updateringar genom försäljningsprocessen.

Virtuell visning

Vi skapar en 3D-model av alla bostäder som säljs via Blok. Tackvare modellen kan vi ordna virtuella visningar där potentiella köpare kan bekanta sig med bostaden på distans. Virtuella visningar minskar även på behovet för ytterligare visningar tacklare mätverktyget som möjliggör att man kan mäta bostadens dimensioner på distans.

Digital budgivning

Potentiella köpare kan bekanta sig med alla bostadens dokument genom vår tjänst och skicka bud på bostäder digitalt. Ett digitalt bud underskrivs genom bankidentifikation och buden är lika bindande som bud gjorda på paper. Du kan granska alla bud som du mottagit i vår tjänst och reagera på dem genom att acceptera, neka eller göra motbud. Bloks professionella fastighetsförmedlare stöder bägge part genom förhandlings och budgivningsfasen.

Digital bostadsaffär

När man kommit överrens om priset och vilkoren är det tid för köpslutet. I de flesta fallen kan man ordna köpslutet helt digitalt med hjälp av DIAS-tjänsten. DIAS är en tjänst som utvecklats av de ledande bankerna och möjliggör att du kan skriva under köpebrevet digital. Banken tar han om pengatrafiken och överförelsen av aktiebreven. Vi tar hand om att informera skatteverket och husbolaget

Börja med en gratis bostadsvärdering