Toimitusjohtajamme ajatukset Avin huomautuksesta

Blok on ollut tänään näyttävästi esillä Helsingin Sanomien verkkosivuilla ensin matka-aikavertailumme osalta ja nyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) huomautuksen osalta.

Aluehallintovirasto, joka valvoo välitysliikkeiden toimintaa, pyysi meiltä selvitystä tietyistä toimintaamme koskevista seikoista viime vuoden marraskuussa. Avi halusi muun muassa selvittää kysymmekö myyjältä tarpeeksi tietoja asunnon mahdollisista vaurioista, kuinka kauan toimeksiantosopimus on voimassa, sekä käymmekö paikan päällä asunnossa suorittamassa katselmuksen. Teimme perusteellisen selvityksen määräaikaan mennessä, ja korjasimme korjattavat seikat välittömästi. Annettuamme selvityksen aville saimme helmikuussa avin päätöksen asiasta. Avi tuli päätöksessään siihen johtopäätökseen, ettei asia anna aihetta toimenpiteisiin, mutta pyysi meitä huomioimaan vastaisuudessa sen, että välitysliikkeen on myös tehtävä katselmus paikan päällä välitettävässä kohteessa. Avin näkemyksen mukaan kriteeri välityskohteen katselmuksesta ei täyttynyt teettämällä kohteen 3D-mallinnus omilla sopimuskumppaneillamme, ja suorittamalla kohteen katselmus mallinnukseen tutustumalla.

Avin päätöksen myötä olemme ryhtyneet välittömiin toimenpiteisiin, jotta katselmus suoritetaan paikan päällä kohteessa. Suunnitelmamme on se, että yrityksemme edustaja suorittaa katselmuksen asunnossa valokuvauksen ja 3D-mallinnuksen yhteydessä. Muutos pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti - kuitenkin viimeistään tämän vuoden toisella neljänneksellä.

Olemme rekisteröity kiinteistönvälitysliike ja meitä koskevat samat säännöt, vastuut ja velvoitteet kun kaikkia muitakin välitysliikkeitä. Myönnämme sen, että uutta palvelua julkaistaessa on aina alussa omat haasteensa. Digitalisaatio ja lainsäädäntö eivät aina kulje käsi kädessä. Haluamme kuitenkin alleviivata sitä, että palvelussa havaitut puutteet on korjattu erittäin nopeasti, ja katselmuksen osalta olemme ryhtyneet välittömiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Haluamme toimia vastuullisesti ja sääntöjen mukaan, samalla alaa kehittäen.

Rudi Skogman

Blokin perustaja ja toimitusjohtaja

Minkä arvoinen asuntosi on?

+2%

Arvioi asuntosi arvo saman tien ja seuraa sen kehittymistä hintavahdilla.

Jäikö jokin askarruttamaan?

Pyydä LKV-tiimiämme olemaan yhteydessä sinuun.

    Viimeisimmät blogikirjoitukset