Layout > Hero Image

Köp bostad med köpuppdrag

Blok Etsivä är ett modernt och digitalt sätt att köpa en bostad med hjälp av ett köpuppdrag. Då du gör ett köpuppdrag söker vi efter bostäder till dig utanför de publika marknadsplatserna som t.ex. Oikotie och Etuovi.

Med ett köpuppdrag får du tillgång till bostäder som du inte hittar själv

Berätta hurudan din drömbostad är så vi söker Blok en bostad som passar dina kriterier utanför de offentliga marknaden och marknadsplatserna. Blok Etsivä använder sig av en unik databas som innehåller nästan alla bostadsaktielägenheter i huvudstadsregionen. Från alla dessa bostäder söker vi de som passar dina kriterier bäst bland. Du når alltså potentiella säljare, oberoende ifall de har själv gjort något för att främja försäljning eller inte. Du kan söka bostäder och göra ett köpuppdrag kostnadsfritt. Du betalar för tjänsten endast ifall du köper den lägenhet vi hittar åt dig.

Sök gratis

Pris på köpuppdrag

Konkurrent

3,96%

Blok

1,95%

(Ingen affär, inget arvode)

Du sparar

10 050 €

(För en 500 000 € bostad)

Så här köper du en bostad med Blok Etsivä

 1. Berätta hurudan bostad du söker efter och hur många sådana bostäder som finns i vår databas
 2. Skapa ett konto och skriv under köpuppdraget
 3. Vi kontaktar ägarna av bostäderna
 4. Ifall någon av ägarna är intresserade att sälja skickar vi dig grundinformation över bostaden
 5. Ifall du är intresserad av bostaden kan du vi detta skede besöka bostaden
 6. Ifall du är intresserad att lägga et bud på bostaden förbereder vi ett detaljerat informationspaket till dig om bostaden (inkluderar bl.a. disponentintyget)
 7. När du tagit del av informationen kan du lägga ett bud på bostaden
 8. Ifall budet accepteras tar vi hand om att förbereda köptillfället genom att skriva köpebrevet och göra andra nödvändiga anmälningar gällande affären
Sök gratis

När är köpuppdrag är ett bra val?

 • Du söker efter något speciellt och passliga bostäder kommer sällan till salu på de publika marknadsplatserna eller andra förmedlare
 • Du söker efter en bostad på en område där efterfrågan överskrider utbudet och de passliga bostäderna säljs förän du hunnit reagera
 • Du vill göra bostadsköpet mindre stressigt
 • Du har inte tid att söka efter en drömbostad och vill köpa det som en tjänst

Frågor och svar

Med offentliga marknaden menar vi de bostäder som du kan hitta på marknadsplatser (t.ex. Etuovi, Oikotie) eller på fastighetsförmedlarnas hemsidor. Med andra ord har varken du eller andra köpare tillgång till dessa bostäder via offentliga kanaler.

Du är inte bunden att köpa bostaden vi hittat åt dig. Då vi hittar en passlig bostad kontaktar vi dig och erbjuder dig en möjlighet att bekanta dig med bostaden i fråga. Att bekanta dig med bostaden binder dig inte till något. Ifall du är intresserat att köpa bostaden kan du välja att läga in ett bud på bostaden.

Att göra ett köpuppdrag och att söka en bostad via tjänsten är kostandsfritt. Du betalar endast ifall du köper en bostad via Blok Etsivä. Arvodet är 1,95% av bostadens skuldfria pris (minimiarvode 1500€).

Ja, genom att kontakta [email protected] och be vår förmedlare lägga till dina kontaktuppgifter (adress, namn, telefonnummer och epost) till tjänsten. Ifall någon vill köpa en bostad med kriterier som din lägenhet uppfyller kontaktar vi dig och kommer överrens om följande sten. Att kontakta oss binder dig inte till att sälja bostaden.

Vi söker efter bostäder i huvudsakligen på två sätt. Vi använder oss av en omfattande och unik databas varifrån vi hittar nästan alla aktiebostäder i huvudstadsregionen. Bland dessa bostäder väljer vi de som passar bäst i dina kriterier och tar kontakt med ägarna per post. Ett annat sätt vi hittar bostäder är genom att utnyttja bostadsvärderingsverktyget som används av tiotusentals finländare månatligen. Ifall bostaden som värderas uppfyller dina kriterier visar vi på resultatsidan att vår kund potentielt vill köpa denna bostad. Utöver detta tar vissa ägare kontakt direkt med oss och erbjuder in bostad till salu dolt via Blok Etsivä.

Vi skickar dig ett e-postmeddelande som innehåller grundinformation on bostaden vi hittat. Ifall du vill boka en visning kan du svara på meddelandet med passliga tidpunkter.

Ifall du avvisar bostaden som erbjuds till dig och senare köper samma bostad då den är till salu offentligt via Blok eller någon annan aktör så fakturerar vi inget arvode.

Du kan avsluta köpuppdraget när som helst för vad som helst orsak. Avslutandet av kontraktet är kostandsfritt.

Du tävlar inte om samma bostad samtidigt med andra kunder. Ifall bostaden vi har hittat uppfyller kriterierna a flere köpuppdrag erbjuds bostaden först till den kund som gjort sitt köpuppdrag kronologiskt först. Ifall denna kund inte är villig att göra ett anbud på bostaden erbjuds bostaden till nästa kund.