Huvudstadsregionens trivsel och boendemiljö

Huvudstadsregionens trivsel och boendemiljö

Vad tycker huvudstadsregionens invånare om sina bostadsområden?

Vi frågade personer som bor i huvudstadsregionen om vad de tycker om sitt bostadsområde. Över de 1000 svar vi fick svarade över 80% att de var väldigt eller något nöjda med sitt nuvarande bostadsområde. Endast lite över en procent av respondenterna var mycket missnöjda. Trots att det fanns väldigt få variationer i invånarnas tillfredsställelse i huvudstadsregionen, betonades olika tillfredsställande faktorer i olika delar av Helsingfors. Till exempel var två av tre personer i norra Helsingfors nöjda med lugnet i sitt bostadsområde, medan i Sydöstra Helsingfors var fyra av fem nöjda med parker och grönområden.