Speed > Hero Image

Bostadsköp i ljusetshastighet

Jämfört med den genomsnittliga försäljningstiden inom marknaden har Bloks bostäder sålts snabbare

Bli uppringd

Alla

34 dagar

Genomsnittlig marknadsföringstid (Helsinki)

Blok

25 dagar

Genomsnittlig försäljningstid (Helsinki)

Källa: Blok, Etuovi

Vad är hemligheten bakom vår snabbhet?

Elektroniska köpanbud

Att göra köpanbud via Blok har gjorts så enkelt som möjligt. Köpare kan göra köpanbud på bostäder genom vår onlinetjänst 24 timmar om dygnet. Parterna meddelas omedelbart om nya köpanbud och informationsflödet beror inte på förmedlarens tidtabell. Detta försnabbar handeln.

Virtuell visning

Vi gör en virtuell 3D-visning för varje bostad som vi förmedlar så att intresserade kunder kan komma åt bostaden före och efter visningen. Detta minskar behovet av flera visningar och försnabbar handeln.

Flexibla privata visningar

Om en köpare vill bekanta sig med bostaden i form av en privat visning lyckas det flexibelt eftersom visningen inte är bindande till förmedlarens tidtabell. Vanligtvis bor ägaren i bostaden och är flexibel till att hålla privata visningar vid sidan om de öppna visningarna.

Börja med en gratis bostadsvärdering