Pricing > Hero Image

En föregångare i arvoden

Vi erbjuder den smidigaste bostadsförsäljningsupplevelsen och det mest förmånliga arvodet - utan några gömda kostnader.

Jämför mäklararvoden

Blok

0,95%

(minimiarvodet 1500 €)

Andra genomsnittligt

3,6%

(Helsingfors)

Du sparar

7 125 €

(För en 250 000 € bostad)

Hur är det möjligt att Blok är så förmånligt?

Bloks nya förmedlingskoncept kombinerar det bästa av en professionell förmedlare med att sälja bostaden själv. Teknologin och det välplanerade servicekoncept som vi har utvecklat möjliggör en prisnivå som andra förmedlare inte kan nå. Här är tre exempel:

Bloks algoritm beräknar värdet på din bostad mer exakt och snabbare

Algoritmen, som Blok har utvecklat och som drivs av artificiell intelligens, ger en prisuppskattning för din bostad - och ger resultatet med det samma.

Traditionella fastighetsförmedlare spenderar mycket tid på gratis bostadsvärderingsbesök. Alla bostadsvärderingsbesök leder emellertid inte till uppdrag, vilket leder till att förlorad tid ökar mäklararvodet. Även om bostadsvärderingsbesöken marknadsförs som gratis, så överförs kostnaden för besöken sist och slutligen till kunden.

Börja med en gratis bostadsvärdering

Vi automatiserar rutinarbete

På Blok sköter maskinen om överförande av data, svar på rutinkommunikation och ifyllning av dokument. Då maskinen sköter om rutinarbetet kan våra fastighetsförmedlare lägga all fokus på kundtjänsten.

Du håller visningen

Du är den som känner till din bostad bäst och vet hur det är att bo i den. Det är alltså naturligt att du håller visningen. Samtidigt sparar du tid och pengar. Vår genomsnittliga kund sparar 6000 € och håller tre visningar. Du får alltså i genomsnitt “timlön” på 2000 € genom att själv hålla bostadsvisningen.

Påverkas försäljningspriset av att jag håller visningen själv?

Våra kunder har i genomsnitt fått ett 1,3% högre pris för sin bostad jämfört med den traditionella bostadsförmedlingsbranschen. Jämförelsen grundar sig på förverkligade bostadsaffärer med liknande bostäder i samma områden som sålts av Blok och andra fastighetsförmedlare.

Även köparen har nytta av Bloks tjänst

Bostadsköpare är intresserade av bostaden, inte av den som håller visningen. Från köparens synvinkel är den största fördelen med en fastighetsförmedlare vanligtvis att förmedlaren gör korrekta köpekontrakt och hjälper alla parter genom hela processen. Det här gör även Blok. Vi tar hand om alla dokument och stöder alla parter genom budgivningen och köptillfället. Dessutom är köpare lättade över att de åtminstone inte betalar överpris på grund av ett högt mäklararvode.

Sälj bostad

Hur mycket är din bostad värd?

chart
+2%

Värdera din bostad och följ hur den utvecklas med prisvakten

Något du ännu inte fått svar på?

Be om att blir återuppringd av våra förmedlare.

Se frågor och svar