Buying an apartment > Hero Image

Bostadsköp

Visste du att vår kundtjänst också tar hänsyn till köparen? Du kan enkelt kontakta oss via webbsidans chatt (i nedre höger hörn) eller per telefon på numret 044 241 6380. Vår kundtjänst är öppen varje dag från klockan 9-21.

Bli uppringd

Bekanta dig med bostadsdokumenten

Har du hittat en intressant bostad på Blok? Innan du skickar ett köpanbud lönar det sig att bekanta sig med bostadsdokumenten. Det gör du lättast genom att på bostadens sida trycka på “Visa dokument”. I disponentintyget ser du alla de viktigaste bostadsdetaljerna, så som husbolagets skötselvederlaget, kommande renoveringar och husbolagets ekonomiska situation. Genom att bekanta sig med detta kan du undvika oönskade överraskningar. Även om priset på bostaden är attraktivt, kan det förekomma kostsamma renoveringar i framtiden. I husbolagets bokslut framgår varifrån företaget får in pengar och vad pengarna används till. Husbolag där det finns exempelvis affärslokaler är något vi rekommenderar, eftersom de kan medföra extra inkomster till husbolaget och därmed minska på skötselvederlaget. I balansräkningen ser du husbolagets lån och egendomar. Bolagets likviditet hittar du i balansräkningen. Om någonting oväntat skulle ske, kan du fundera på om husbolaget har finansiell möjlighet att sköta det utan att måsta ta extra lån.

Om du har frågor gällande bostaden kan du alltid kontakta oss via chatten eller per telefon på numret 0442416380. Våra bostadsförmedlare svarar gärna på frågor gällande bostäder eller andra relaterade frågor.

Ansökan om lånelöfte

Om du behöver ett lån för bostadsköpet skall du be om ett lånelöfte från banken så att du kan göra ett köpanbud medveten om att finansieringen är under kontroll. Det enklaste sättet att få ett lånelöfte är genom bankens egna onlinetjänster. Det är värt att komma ihåg att konkurrensutsätta lånet och förhandla om villkoren och marginalen på lånet. Det bästa erbjudandet får du oftast genom att besöka banken för att diskutera lånet och då redan ha några konkurrerande erbjudanden med dig.

Gå och bekanta dig med bostaden

Vi rekommenderar att du går på plats och bekantar dig med bostaden innan du gör ett köpanbud. Om någon av de publika visningarna inte passar dig, kan du be om en privat visning via vår kundtjänst eller genom att kontakta säljare direkt genom att trycka på knappen “Kontakta säljaren”, som finns på bostadssidan.

Budgivning

Är du redo att ge ett köpanbud på en bostad? Bra! Att göra ett köpanbud har gjorts så enkelt som möjligt på Bloks sidor. Börja budgivningen genom att trycka på knappen “Gör ett anbud” på bostadssidan.

Vem det är som köper?

När du har loggat in kan du börja göra ett köpanbud. Tjänsten frågar dig först om du köper en bostad ensam eller med någon / några andra?

Är det den första bostaden du köper?

Tjänsten frågar dig ifall du köper bostad för första gången. Om du eller en av de andra köparna köper bostad för första gången väljer du alternativet “Köparen är befriad från överlåtelseskatt (931/1996) vilket betyder att köparen inte behöver betala överlåtelseskatt”. Villkoren för att vara en köpare av första bostad är följande: - Du är 18–39 år vid tidpunkten för köpet. - Du äger 50 % eller mer av bostaden efter köpet. - Du köper bostaden för att använda den som din stadigvarande bostad och du flyttar in inom 6 månader från köpet. - Du har inte vid tidpunkten för köpet eller tidigare ägt 50 % eller mer av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad. Om de ovannämnda kriterierna inte passar skall du välja “Köparen är ansvarig för den överlåtelseskatt som betalas till inköpspriset.”

Ange köpanbud

Fyll sedan i det skuldfria priset som du är redo att betala för bostaden.

Det skuldfria priset är ett pris som omfattar det begärda priset för bostaden samt den andel av lån som hänför sig till bostadens aktier. “Skuldfri" beskriver således i detta sammanhang vad bostadens pris skulle vara, om bostadens låneandel skulle återbetalas. Exempel: Du köper en bostad vars skuldfria pris är 200 000€. Av det skuldfria priset är 20 000€ låneandelen och 180 000€ är försäljningspriset. Då du köper bostaden betalar du 180 000€ till säljaren och tar över ansvaret för återbetalningen av låneandelen på 20 000€ till husbolaget. Låneandelen kan vanligtvis återbetalas i en rat (på en gång) eller alternativt återbetalas i månatliga rater som finansieringsvederlag. Om det uppstår frågor kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Ange villkoren för köpanbuden

Till näst gäller det att ange villkoren för köpanbudet. Följande villkor bör åtminstone ingå i anbudet: 1) Datum då rätten att bo i bostaden överförs till dig, med andra ord, då du kan flytta in 2) när köptillfället senast äger rum. Om du vill kan du även ange villkor som berör tillgången till ditt lån och att din nuvarande bostad skall säljas innan det nya köpet. Du kan också lägga till andra villkor såsom att bostaden skall genomgå en fuktmätning innan affären är görs.

Ange giltighetsperioden för köpanbudet

Lägg in giltighetstiden för ditt köpanbud.

Granska köpanbudet

Kontrollera köpanbudet. Baserat på informationen du gett skapar vårt system ett köpanbudsdokument. Läs noggrant igenom dokumentet och kontrollera att all information du anger är korrekt. Om du hittar något fel kan du gå tillbaka till de tidigare stegen genom att klicka på knappen "Tillbaka till start" i övre vänstra hörnet och ändra informationen du angav.

Undertecknande av köpanbudet

Nu är det dags att underteckna köpanbudet. Genom att klicka på den blåa "underteckna" -knappen börjar du underteckna köpanbudet med online-bank-ID. Om det finns fler köpare måste alla köpare underteckna köpanbudet elektroniskt.

Skicka köpanbudet

Nu är köpanbudet undertecknat och redo att skickas. Observera att alla köpanbud som skickas är bindande. Om säljaren accepterar köpanbudet och du ändrar åsikt och inte längre vill köpa bostaden, är du skyldig att betala en obligatorisk ersättning på 4% av det godkända skuldfria priset. Köpanbudet skickar du genom att trycka på knappen “Skicka köpanbudet till säljaren”.

Motoffert

Säljaren kan antingen godkänna, avslå eller skicka en motoffert. Om säljaren skickar dig en motoffert har du möjlighet att antingen godkänna, avslå eller skicka en motoffert. Säljaren och köparen kan skicka motofferter ända tills någon dera godkänner eller avslår budet, eller tills motoffertens tid gått ut, då upphör budet automatiskt.

Avslåendet av köpanbud

Om endera parten avslår ett bud eller en motoffert avslutas affären. En köpare kan dock göra ett nytt köpanbud om hen så önskar.

Godkännande av ett köpanbud

När det givna köpanbudet eller motofferten har godkänts åtar sig de två parterna att genomföra affären. När budet har godkänts stoppar Blok marknadsföringen av bostaden och börjar skapa de dokument som behövs inför köptillfället. Om en av parterna ångrar sig efter att ha godkänt budet måste hen betala en obligatorisk ersättning på 4% av det godkända skuldfria priset till den andra parten.

Funderar du på att sälja din bostad?

Vårt yrkeskunniga AFM-team berättar gärna var de lönar sig att börja.