Miten myyntiaika-arviomme ovat toteutuneet?

Miten myyntiaika-arviomme ovat toteutuneet?

Osana hinta-arviota annamme myös arvion siitä, missä ajassa asunto käy kaupaksi eli arvion asuntoilmoituksen julkaisuhetkestä hyväksyttyyn tarjoukseen kuluvasta ajasta.

Myyntiaika-arvio ottaa huomioon asunnon sijainnin sekä asunnon ominaisuuksista tällä hetkellä huoneluvun. Arvio perustuu toteutuneisiin kauppoihin ja ei siten oikeastaan kerro käykö asunto kaupaksi, vaan kertoo, että jos asunto käy kaupaksi, niin missä ajassa. Arvion taustalla on laajempi aineisto kuin Blokin välittämät kaupat, joten se ei kuvaa Blokin omaa välitystoimintaa, vaan alaa ja asuntomarkkinoita laajemmin.

Myyntiajat vaihtelevat suuresti, ei pelkästään alueellisesti, vaan jokainen asuntokauppa on yksittäistapauksensa ja yksittäisen ostajan löytyminen on hyvin altista satunnaisvaihtelulle. Tämän vuoksi annamme myyntiaika-arvion vaihteluvälinä, johon sen voidaan ennakoida noin puolessa tapauksista osuvan, niin että noin neljäsosa asunnoista myy myös tätä väliä nopeammin ja noin neljäsosa hitaammin.

Myymistämme 557 kohteesta 66 % on myynyt annetun myyntiaika-arvion vaihteluvälin alarajaa nopeammin, 79 % mediaania nopeammin ja 91 % vaihteluvälin ylärajaa nopeammin. Alalla ylipäänsä vastaavat luvut ovat 25 %, 50 % ja 75 %.

Alla on esitetty myymämme kohteet pisteinä, niin että vaaka-akselilla on myyntiaika-arvio (jotakuinkin vaihteluvälin puoliväli) ja pystyakselilla toteutunut myyntiaika. Siniset "korkeuskäyrät" kuvassa havainnollistavat, missä pistejoukko on tiheimmillään. Kuvasta erottuu selvästi alle kahden viikon toteutuneen myyntiajan tihentymä, johon osuu hieman yli puolet kaikista kohteista.

Myynttiaika-arviot

Kuten asuntojen hintoja, niin myös myyntiaikoja selittää yksi tekijä ylitse muiden: sijainti. Sijainnin keskeisyyttä voimme helpoiten mitata asunnon neliöhinnalla. Alla olevassa kuvassa on esitetty myymämme kohteet neliöhinnan ja myyntiajan mukaan. Pistejoukkoon on sovitettu 25, 50 ja 75 prosentin kvantiilikäyrät havainnollistamaan trendiä.

Havaitaan, että vaikka syrjäisemmilläkin alueilla valtaosa asunnoista käy nopeasti kaupaksi, niin hajonta kasvaa nopeasti ja vaihteluvälin yläraja moninkertaistuu keskeisiin sijainteihin verrattuna.

Myyntiaika-arvio / hinta

Myyntiajoista on vaikea antaa kovin täsmällisiä ennusteita. Omat kohteemme olemme saaneet kaupaksi selvästi alan keskivertoa nopeammin, mutta oma kauppamäärämme ei vielä riitä siihen, että antaisimme sen pohjalta myyntiaika-arvioita.

Yli puolet kohteistamme myydään alle kahdessa viikossa. Voidaan arvella, että nopeiden myyntiaikojemme taustalla on onnistunut julkaisu, joka koostuu laadukkaista kuvista ja virtuaaliesittelystä, kattavasta markkinoinnista sekä realistisesta hinnoittelusta. Näiden kautta saadaan hyödynnettyä uuden asuntoilmoituksen uutuusarvo, joka näkyy juuri julkaisun jälkeisen parin viikon aikana. Lisäksi uskomme, että tarjouksen tekeminen suoraan verkon kautta nopeuttaa kaupankäyntiä.

Lue sivuiltamme lisää mitä palveluumme kuuluu ja katso hinta-arvio asunnollesi.

Minkä arvoinen asuntosi on?

chart
+2%

Arvioi asuntosi arvo samantien ja seuraa sen kehittymistä hintavahdilla:

Jäikö jokin askarruttamaan?

Pyydä LKV-tiimiämme olemaan yhteydessä sinuun:

Katso usein kysytyt kysymykset