Pääkaupunkiseudun asuinaluetyytyväisyys

Pääkaupunkiseudun asuinaluetyytyväisyys

Mitä mieltä pääkaupunkiseutulaiset ovat omasta asuinalueestaan?

Kysyimme pääkaupunkilaisilta heidän mielipidettään omasta asuinalueesta. Yli tuhannesta vastaajasta jopa yli 80 prosenttia sanoi olevansa erittäin tai jokseenkin tyytyväinen nykyiseen asuinalueeseensa. Vain runsas prosentti vastaajista oli erittäin tyytymättömiä asuinalueeseensa. Vaikka pääkaupunkiseutulaisten asuinaluetyytyväisyydessä esiintyi hyvin vähän vaihtelua, korostuivat eri tyytyväisyystekijät eri puolilla Helsinkiä; esimerkiksi pohjoishelsinkiläisistä kaksi kolmesta oli tyytyväinen asuinalueensa rauhallisuuteen, kun taas Kaakkois-Helsingissä neljä viidestä oli tyytyväinen alueensa puistoihin ja viheralueisiin.